LSS 2007

Druhý riadny (po nultom, skúšobnom) ročník literárnej súťaže SEVERKY nepriniesol nič nové. Celkový počet prác 32 od 11 autorov zruba kopíruje predchádzajúce ročníky. Najväčšia "konkurencia" bola v kategórii prózy (11/6), nasledovala poézia (14/5) a piesňové texty (7/3).
Stabilných porotcov - I.Hochela - Turka a D.Franců - Kremienka, tentokrát doplnila A.Mezeiová - Kykymora. Títo skonštatovali, že úroveň prác ak vôbec vybočila z priemeru, tak smerom nadol. Zvyčajne nie je problém určiť 1-2 najlepších, o to horšie je to v druhej polovici tabuľky. A pritom na Slovensku existuje široká základňa trampských psavcov, ktorí ale pravdepodobne nemajú záujem sa porovnávať s ostatnými.
Zaujímavým faktom je, že sa vytvoril stabilný okruh prispievateľov, ku ktorým sa každý rok pridajú 2-3 nové mená. Tí však, aj napriek úspechu v aktuálnom ročníku, sa už ďalšieho nezúčastnia ...
Otvorená tak ostáva otázka ďalšej existencie súťaže - nie kvôli ochote zo strany SEVERKY, ale záujmu zo strany druhej. Aby sme však boli optimistickí - aj Trapsavec začínal skromne... A pozrime sa, kam až to dotiahol ! Len aby sme tu ešte o 30 rokov boli...

Výsledky LSS 2007:

Poézia:

Próza:

Piesňový text:

Vyhlásenie výsledkov LSS 2007 sa konalo dňa 6.10.2007 na fleku Pod Sokolom v Haďom údolí. Bolo tak jedným z bodov programu pri slávnostnom spomienkovom ohni, ktorý zapálili kamaráti z Hadieho údolia aby si pripomenuli 20 rokov novodobej trampskej histórie tejto lokality.
Z uvedených 11 tohtoročných súťažiacich autorov sa vyhlásenia zúčastnili štyria, dvaja sa ospravedlnili, dvaja sa nemohli zúčastniť zo známych vážnych dôvodov. Z troch hodnotiacich kamarátov mohla prísť len A.Mezeiová, tento rok nováčik vo funkcii porotcu. Ako o.i. skonštatovala, najťažšie sa hodnotili piesňové texty, keď absentuje zvukový vnem spojenia textu s hudbou. Ďalším veľkým nedostatkom viacerých autorov je neúcta k slovenčine, ktorá sa prejavuje vážnymi problémami s pravopisom. V poznámkach, ktoré k vyhodnoteniu poskytol porotca I.Hochel, sa zasa viackrát objavilo, že práca je svojím zameraním či obsahom mimo vyhlásenej témy. Pochopiteľne, tieto negatíva sa prejavili aj v bodovom hodnotení jednotlivých prác.
Okrem víťazných prác zverejnených na tomto webe budú ďalšie uverejnené v časopise Severka.

písané pre Puchejř a Severku, D'Ady