LSS - Literárna súťaž Severky

1.miesto v kategórii "poézia"

K slobode    (Pavol Olejník - Havran)

uväznený stenami
samého seba
sám so sebou
a predsa bez seba

otvoril som knihu básnika
hlas drozda zaznel z listov
vpíjal som dušou
atrament čiernej tlače

na čiernu dušu
čierne okovy veršov
rúcajú steny
dávajú slobodu