LSS - Literárna súťaž Severky

2.miesto v kategórii "poézia"

MESIAC   (Daniela Kostrová)

Lenivý mesiac
váľa sa v perinách,
hviezdy tancujú,
aby upútali jeho pozornosť,
on však hľadí priamo
do mojich mokrých očí,
premieta mi na veľkom plátne
film plný snov,
túžob a plánov,
ktoré kamsi odleteli.