LSS - Literárna súťaž Severky

3.miesto v kategórii "piesňový text"

HEJ POČKAJ CHLAPČE   (Martin Mázor - Tarzan)

Hej, počkaj, chlapče, tam si nesadaj
Toto miesto navždy prázdne je.
Nie, nečuduj sa, záhady nehľadaj,
Sadni vedľa a nič sa nedeje.

Hej, pred pár rokmi si odtiaľ počul spev
A kopu príhod, to by si počúval.
Tam, čo sedával chlap, nepoznal hnev
A každému pomocnú ruku dal.

Hej, na to pivo, čo tam stojí, nesiahaj,
Keby sa vrátil tak, aby mal čo piť.
Vylov cigáro a k poháru ho daj,
On by to tiež vedel tak urobiť.

Hej, tak počúvaj, chceš vedieť, kto to bol
A kam šiel, keď raz musel ísť.
Bol správnym chlapom, rozdal čo mohol
Stačil mu vzduch, hory, tráva, list.

Hej, vtedy zima vybielila stráň
Na brale nad ňou jeho brat čakal smrť.
Vypadol z lana, príroda chce daň
On liezol za ním, nedal mu zahynúť.

Hej, bol to kúsok, zniesť ho na pleciach
Chlapi sa báli, on dokázal to sám.
A zrazu vzdychol, v očiach mal náhle strach,
S rukou na hrudi k nohám klesol nám. 

Hej, chlapče, farár mal vtedy krásnu reč,
Keď dávali sme ho už navždy spať.
Aj starí chlapi v slzách šli potom preč,
ostal som tam sám, ja - ten jeho brat.