LSS - Literárna súťaž Severky

2.miesto v kategórii "piesňový text"

PRE TEBA SOM   (Pavol Olejník - Havran)

(on): Do slnkom zaliatej trávy, do zvlnených lúk 
vplietli sme svoju mladosť a túžbu žiť 
zavriem oči a verím zraku mojich rúk 
že nie si obraz z piesku, čo príliv môže zmyť

(ona): Príbojom vysokej trávy svietiš ako maják 
ja kotvím v záhyboch tvojho prístavu     
niečo v nás horí, niečo nás spája 
večnosť a jej striebro padá na našu postavu

(on): Slnečné lúče kreslia úsmev do tvojich pier 
tráva sa ukláňa tancu bosých nôh 
vietor ti vpletá do vlasov vôňu morských pien 
ty žiariš, si šťastná a krásna a ja sa vzdávam snov

(ona): Myšlienkou zvádzaná u teba v náručí 
zaspávam bezmocná, chránená útesom   
Lodivod kormidlo drží, potichu smer určí 
naveky pod plachtou lode s menom Pre Teba som

(spolu): Lodivod kormidlo drží, potichu smer určí 
naveky pod plachtou lode s menom Pre Teba som