LSS - Literárna súťaž Severky

3.miesto v kategórii "poézia"

PRALES   (Ivan Mišek - T.S.Otlak)

Pach samíc a samcov
	tráva čo dvíha
   koruny stromov
a semená dopadajúce
		na zem.
Prirodzená reprodukcia,
jednoducho Tichá a Kôprová
			dolina ?