[pozvánka *.jpg, 75 kB]

V piatok 28. októbra 2005 sa v budove Slovenského národného múzea na Malej Hore v Martine uskutočnilo otvorenie výstavy Svet trampingu, ktorú v spolupráci s Trampským združením Severka pripravilo Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. Na vernisáži sa zúčastnilo viacero osobností slovenského trampingu a príbuzných "lesných hnutí", vrátane Jima z bratislavskej trampskej osady Utah, založenej roku 1938. Otvorila ju Vlajka, trampská hymna, v podaní vrútockej kapely Náhodní pocestní, po nej nasledovali príhovory organizátorov a prípitok spomínaného zástupcu nestorov slovenského trampingu z T.O.Utah.

Výstava, ktorá potrvá od 28. októbra 2005 do 31. januára 2006, oboznamuje návštevníkov s drsným i romantickým svetom "lesného národa" - trampov, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Históriu a súčasnosť trampského hnutia mapuje prostredníctvom dobových textov, fotografií a často unikátnych exponátov.

Expozícia je rozdelená do troch častí. Prvá jej časť je venovaná histórii trampského hnutia a predstaveniu jeho výstroje a symbolov. Nechýba v nej vlajkový stožiar s vlajkami osád, ukážky domoveniek, starých osadných kroník, kníh a časopisov, ba ani pamätná placka Johna Hawkinsa, udeľovaná za zásluhy o rozvoj trampského hnutia.

Druhá časť výstavy je zasvätená trampskej tvorivosti vo všetkých jej formách. Ukážky literárnej tvorby, trampských spevníkov a časopisov, maľovaných výherných, pamätných a účastníckych placiek dopĺňajú artefakty s indiánskymi motívmi, drevorezby, kreslené trampské vtipy, potlachový bar - "saloon" s hudobnými nástrojmi a detské indiánske tee-pee.

Tretia časť výstavy predstavuje prostredníctvom dobových i pomerne čerstvých fotografií, ukážok rôznych prístreškov a výstroja pobyt trampov v prírode. Tematicky zostavené panely ponúkajú predstavu o rôznorodosti trampských aktivít, vrátane brigád na ochranu prírody.

Ako sprievodné podujatie tejto výstavy sa v sobotu 29. októbra v Múzeu slovenskej dediny v Martine uskutočnil Večer Severky. Počas dňa prebiehalo premietanie dobových filmov s trampskou tematikou a výučba country tancov. Večer pri slávnostnom ohni, zapáleného čistým spôsobom len za pomoci kresadla, hrala kombinovaná zostava, zložená z členov známych bratislavských skupín Harvestri a Pekaringo a topoľčianskej Pohody. Súčasťou večerného programu, ktorého sa zúčastnilo približne 130 ľudí, bolo vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže, vyhlásenej redakciou Trampského občasníka SEVERKA a prečítanie ocenených diel. Ich autorom boli odovzdané maľované výherné placky.

Veselá zábava potom pokračovala v objekte Oravskej krčmy a Moškoveckej vozárne.

Modok (tlačová správa)

* článok "Výstava a čo ďalej ?" písané pre Western World

* niekoľko náhodných foto z expozície a zo slávnostného otvorenia

* svoje názory k výstave môžete vyjadriť aj na diskusnom fóre Slov.nár.múzea