Warning: mysqli_get_server_info() expects exactly 1 parameter, 0 given in /data/www/nfo_dady/severka/db/db.php on line 104
k SEVERKA - Tramping a trampská pieseň regiónu Turiec
SEVERKA

Tramping a trampská pieseň regiónu Turiec
Publikovan: Nedea, 05.11. 2017 - 23:02:49
Vec: Činnosť združenia - kto sme a čo robíme


Vystava piesen Turca

Vo štvrtok 26.októbra 2017 bola v Martine v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry Čechov na Slovensku otvorená výstava „Tramping a trampská pieseň regiónu Turiec“. Pripravilo ju Trampské združenie SEVERKA v spolupráci so spomenutým múzeom a  miestnym Turčianskym trampským dejepisným spolkom PADVA.Vystava piesen Turca

Po zahájení „Vlajkou“ v podaní hudobnej skupiny Šťastní chlapci nasledovali príhovory organizátorov a v závere oficialít „bonbónik“ v podobe krstu autorského spevníka významného miestneho trampského skladateľa a hudobníka Rudolfa Ďurkoviča – DOLFA. Spevník dvadsiatich jeho piesní, ilustrovaný dobovými fotografiami a Dolfovými linorytmi, je vôbec prvým z novovytvorenej edície PIESNE OD  TRAMPSKÝCH OHŇOV a prvým vydaným z pripravovaných spevníkov regiónu Turiec.

Vystava piesen Turca

Vystava piesen Turca

Vystava piesen Turca

Vystava piesen Turca

Vystava piesen Turca

Okrem „domácich“ dorazili na vernisáž aj kamaráti zo vzdialenejších lokalít (Hronsek, Zvolen, Skalica, Bratislava), napr. Ladislav Khandl  – Vlk z Bratislavy. Osobitne potešila prítomnosť etnografa Arneho B. Manna, autora trampom dobre známej práce „Obrady prijímania nových členov do trampskej osady“ (1985).

Tí, čo nestihli otvorenie, majú možnosť pozrieť si výstavu do konca februára 2018 a spojiť to s vandrom do okolitých hôr.

Vystava piesen Turca

Vystava piesen Turca

Vystava piesen Turca

Vystava piesen Turca

Súvislosti

Výstava je jednou z aktivít rovnomenného projektu, spolufinancovaného z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja v rámci programu KULTÚRA ; podprogram 1 – Živá kultúra. Projekt si dal za cieľ zozbierať slovenské trampské piesne z tohto regiónu, informácie o ich autoroch a interpretoch, zachované zvukové záznamy a popri tom aktualizovať zoznam trampských osád, samotárov a hudobných skupín, ktoré v tomto regióne pôsobili a pôsobia.

logo zask

Všetky tieto aktivity sa dejú na pozadí a z popudu blížiaceho sa 100.výročia vzniku trampingu, ktoré si pripomenieme v roku 2018. Kvôli nemu sa už od minulého roka schádzajú zástupcovia viacerých slovenských trampských regiónov a združení, aby zostavili akúsi kroniku trampingu na Slovensku.

Vystava piesen Turca

Vystava piesen Turca

Vystava piesen Turca

Je pravda, že jedna takáto kniha už vďaka úsiliu Zdena Dočkala - Brčka a jeho spolupracovníkov vznikla (Údolia nestíchli - Dejiny trampingu na Slovensku, 1991), odvtedy však prešlo dosť rokov a objavila sa snaha vytvoriť takúto kroniku skôr „z pohľadu regiónov“. Dohodlo sa preto, že pre dosiahnutie čo najväčšej objektivity a historickej vernosti si svoju časť histórie spracuje každý región sám. Do úlohy šéfredaktora publikácie a koordinátora tejto  činnosti bol ustanovený Adalbert Mezei – D´Ady z Trampského združenia Severka.

Vkladom turčianskych trampov do tohto celoslovenského projektu je aj práve prebiehajúca výstava a s ňou súvisiace aktivity.
Ďalším vkladom má byť plánované otvorenie trampského múzea v Blatnici v roku 2018 a v jeho predvečer usporiadanie celoturčianskeho potlachu.

foto: Arne Mann, Baška, Iggy

 Modok

Vystava piesen TurcaTento lnok si mete preta na webe SEVERKA
http://www.severka.nfo.sk

Tento lnok njdete na adrese:
http://www.severka.nfo.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=297