Warning: mysqli_get_server_info() expects exactly 1 parameter, 0 given in /data/www/nfo_dady/severka/db/db.php on line 104
k SEVERKA - Evidujme pamiatky a dokumenty
SEVERKA

Evidujme pamiatky a dokumenty
Publikovan: tvrtok, 26.01. 2012 - 20:29:03
Vec: Trampi nepatria do múzea, tramping áno


alebo: Na Slovensku nič nového ???

V rámci bratislavského predkola BRÁNY bol trampom poskytnutý priestor, aby mladým priaznivcom trampskej piesne predstavili život trampských osád .Úlohy sa ujali Brčko, Bob, Lexo a Kekso a pod krásne vyrezávaným totemom a vo venci osadných vlajočiek predložili divákom fotografie, placky, písomný a iný dokumentačný materiál, ktorý dal mladým záujemcom možnosť nahliadnuť do rozličných oblastí trampskej činnosti. Výstavka svoj cieľ splnila. Brčka však priviedla k myšlienke, o ktorú by sa s vami rád podelil:

„...čo keby sa však naskytla príležitosť predstaviť verejnosti trampský život výstavou rozsiahlejšou a prístupnou dlhšie, ako počas jedného súťažného koncertu? A čo keby sa nám raz dokonca podarilo zriadiť trvalé trampské múzeum, tak ako ho majú českí kamaráti v Strakoniciach?
Keď som zostavoval dejiny slovenského trampingu, prešlo mi rukami veľa cenného dokumentárneho materiálu: listy, spomienky, osadné kroniky, fotografie i celé albumy, knihy, cancáky a pod. Časť aj dnes opatrujem, časť som vrátil majiteľom, ktorí si to želali. No koľko ďalších cenných vecí majú kama­ráti kdesi doma založené a nik o tom nevie!
Nežiadam, aby sa ich vzdali, často sú im iste veľmi vzácne a milé. Napokon ani TRAMP CLUB ani nikto iný nemá dnes priestory, kde by sa tento „poklad“ mohol uložiť. Predstavu­jem si to tak, že každý, kto podobné veci vlastní, zostaví ich zoznam, uvedie miesto, kde ich má, adresu, číslo telefónu, prípadne ďalšie potrebné údaje tak, aby bol o možné požiadať ho o ich zapožičanie na usporiadanie prípadných výstav. Využiť by sa mohli aj pri zostavovaní publikácií o trampských dejinách, či už regionálnych, alebo ďalších doplnených vydaní dejín celoslovenských.

Prihláste sa, prosím, na adresu:
Zdeno Dočkal, .... (nasleduje adresa dnes už neplatná)

Ďakujem.

Brčko

tento text bol uverejnený v Severke č. 1/1994...

čo sa odvtedy (ne)zmenilo, sa môžeš dočítať aj na týchto stránkach a radi uvítame poznámky, návrhy a podnety v komentároch alebo priamo mailom na tz.severka@gmail.comTento lnok si mete preta na webe SEVERKA
http://www.severka.nfo.sk

Tento lnok njdete na adrese:
http://www.severka.nfo.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=132